PŘÍMO Z FARMY NA VÁŠ STŮL MASO Z JIHOČESKÝCH CHOVŮ

Spolek FARMÁŘI, z.s. vznikl s cílem vybudovat systém zpracování a následného prodeje místních produktů v regionu Jižních Čech. Je zaměřen na vytvoření systémové spolupráce místních chovatelů, pěstitelů, zpracovatelů a českého obchodního řetězce COOP.

Díky této spolupráci se tak na Váš stůl dostanou produkty z nejbližšího okolí, z krásného a zdravého regionu Jižních Čech.

FARMÁŘI, z.s. jsou neziskovou organizací, takže výtěžek z činnosti se vrací zpět do zkvalitnění provozu, strojového a jiného vybavení, marketingu a v neposlední řadě k vylepšování výkupních cen od chovatelů a pěstitelů.

Samozřejmostí je dodržení přitažlivých cen pro naše zákazníky. Jdeme zcela novou cestou, kdy odbouráváme marže různých překupníků a velkých zpracoven, pro prvovýrobce z nejbližšího okolí zajišťujeme zaslouženou výkupní cenu jejich produktů a ke spotřebitelům se dostává zboží s jasným původem a bez nesmyslných přepravních procesů, čítajících mnohdy tisíce kilometrů.

FARMÁŘI z.s. jsou otevřeným spolkem a členem se může stát každý producent, který má společný zájem a chuť spolupracovat. Naše sídlo je v Čížové u Písku, kde najdete také naši zpracovnu a odbytové centrum.